Kolerakyrkogården

Koleraepidemier spred på 1800-talet stor skräck. I Sverige avled under en 40-årsperiod drygt 37 000 personer till följd av denna bakteriella tarmsjukdom. I mitten av 1800-talet kom koleran till Gunnarsjö, den skördade fem personers liv. De är begravda på en stensatt kyrkogård utanför byn. Platsen är utmärkt med ett kors och omgärdad av ett staket. Kolerakyrkogårdar räknas som kyrkliga fornlämningar.

Tillgänglighet: Bilväg upp genom Gunnarsjö by till vändplats, därefter till fots ca 100 m. Kungsjölederna röd markering leder till kyrkogården.