Tolkenleden

Mellan Agnbäck och Sju Sjöar utmed västra sidan av sjön Tolken går Tolkenleden.
Längd: 3,7 km
Svårighetsgrad: Lätt
Färgmarkering: Gul
Turförslag: Sjövägen Mycklamossen
Älgmossen

Vy från Tolkenleden över Tolken. Foto: Kenneth Johansson
Rönnbär vid Tolken
Rönnbär vid Tolken. Foto: Kenneth Johansson