Verksamheter

I Kungsätersbygden finns en osedvanlig entreprenörsanda som yttrar sig i många olika slags verksamheter. Har du någon hantverkstjänst, något att sälja eller annat spännande att erbjuda boende på orten eller tillresande? Ta chansen att tala om det här!