Vi behöver fler krafter till vår bygd – vill du vara med?

Det behövs all slags kompetens till det ideella arbetet i bygdens alla föreningar. Idrottsföreningar, pensionärsorganisation, bygdegårdsföreningar, hembygdsförening, byalag, fiskevårdsföreningar, fotbollsklubb för att nämna några av alla de intresseföreningar som finns. Alla har gemensamt att de har varsin styrelse som har olika funktionärer till sin hjälp att bedriva verksamheten.

Vill du engagera dig i en förening? Meddela styrelsen i den förening du är aktiv eller ta kontakt med den förening som skulle passa dina intressen.