Projektsamarbete

Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag färdigställde 2017 vandringsleder mellan Agnbäck och Sju Sjöar finansierat som ett Leaderprojekt med Leader Sjuhärad.

2017 – 2019 arbetas med anläggningar i Agnbäck och Gunnarsjö för att underlätta det rörliga friluftslivet. Vandringsled märks upp mellan Agnbäck och Gunnarsjö. Vandringsleder i historisk Gunnarsjömiljö ingår även i projektet som finansieras från LLU Halland och Jordbruksverket enligt Leadermetoden. 

I projektet har omkring 1900 ideella timmar tillsammans, lagts ner av många personer i bygden.

11 december 2018 inbjöds de som arbetar ideellt i projektet till att delge synpunkter kring skyltinformation m.m. 

22 januari 2019 deltog 75 personer till inspirationsträff i Kungsäters bygdegård. Många idéer, tips och information om verksamheter för att stärka Kungsätersbygden som besöksmål. 

Utöver ortsbefolkning och markägare har Marks – och Varbergs kommun, Länstyrelsen i Halland, olika föreningar och näringsidkare varit involverade i projektet.

Projektet övegår i permanent verksamhet!

Vintern 2019/2020 utarbetas en organisationsplan för skötsel av leder och anläggningar, kommunikationsansvariga för hemsida och social medier samt för aktiviteter i Agnbäck.