Kungsjölederna i Kungsätersbygden

Kungsjölederna

Välkommen till vandringsleder i Kungsäter och Gunnarsjö! För dig som besökare är lederna märkta i olika färgkoder och vid vägval finns i regel karta samt vägvisare med information om avstånd.

Beställ besöksfolder med karta!

Förbered gärna ditt besök i Kungsätersbygden med att beställa besöksfolder med karta och presentation av turförslag, besöksmål, guidade visningar m.m. En folder inkl. porto 40 kronor.

Skicka din beställning till: info@kungsatersbygden.se

Turförslag på Kungsjölederna

För dagvandraren finns nio olika turförslag med start i Gunnarsjö, Agnbäck eller Sju Sjöar. Det tionde turförslaget, Kraftprovet, är en vandring för dig som vill vara ute i 2-3 dagar.

För långvandraren finns möjlighet att nå Kungsjölederna från Åkulla bokskogar via Hallandsleden. Norrifrån ansluter Viskastigen till Kungsjölederna i höjd med Sju Sjöar norr om Agnbäck.

Åk kollektivt till Kungsjölederna

Åk gärna kollektivt till Kungsjölederna: Bra tågförbindelser med Viskadalsbanan till Horreds järnvägsstation. Därifrån bokas transport via: Horredstrafiken, kontakt via mail: info@horredstrafiken.com eller telefon: 0320-80020, 0320-80136

Fasta priser gäller för destinationer: (från 10 augusti 2019 tills vidare).

Horred – Sju Sjöar, 280 kronor
Horred – Kungsäter, 300 kronor
Horred – Agnbäck, 340 kronor
Horred – Gunnarsjö, 380 kronor

Priset är per fordon och en resväg.

Mat och boende

Information om logi och mat finns på vår hemsida under boende och mat.

Ledernas svårighetsgrader

Lätt
Relativt platt och bred led på större skogsstig, skogsväg, grusväg eller liknande. Underlaget är bra och relativt jämnt. Inga större nivåskillnader.

Medel
Framkomligheten ska vara god. Vandringen sker i huvudsak på mindre vägar och naturstig. För en person med normal kondition är nivåskillnaden inga problem. Under normala väderförhållanden krävs inga kängor eller stövlar.

Svår
Vandringen sker i huvudsak på naturstig med sträckor som innehåller
nivåskillnader eller branta passager där god kondition krävs. Vandringskängor eller stövlar rekommenderas.

Avancerad
Framkomligheten är krävande med sträckor som innehåller stora nivåskillnader eller branta passager där god kondition krävs. Då leden mestadels går i områden utan tillgång till mat och logi fordras erfarenhet av friluftsliv. Karta och god orienteringsförmåga krävs av vandraren. Utrustning för övernattning och mat behöver vandraren bära med sig själv. Vandringskängor eller stövlar rekommenderas.

Digital karta över lederna

Zooma in eller ut i kartan med hjälp av + och – tecken nere i vänstra hörnet. För att öppna kartan i Google Maps klicka på ikonen längst upp till höger i kartan.

Kartor och vägvisare utmed lederna

  • Varje led är märkt i en färg, gul, röd, blå, orange eller vit. Ledmarkeringarna är 65×65 mm och sitter på ekstolpar.
  • Där leder möts finns kartbilder som anger var du är.
  • Vägvisare talar om vilken led som tar dig till en viss plats och hur långt det är dit.