Chakraträdgården

är en plats för rekreation, retreats, kurser och ska utformas utifrån de sju främsta chakranas färger och energi.

Plats på karta: 51
Tillgänglighet: Från Kungsäter by mot Gunnarsjö ca 2,5 km, vägvisare till vänster.
För öppettider, kurser m. m. ring 073-419 40 27.
Facebook: www.facebook.com/chakratradgard