Gamla affären Grubba

Andra halvan av 1800-talet drev Carl Börjesson, Grubba, lanthandeln i Grubba som i slutet av samma sekel lämnades åt sitt öde. Allt sedan dess har huset med inventarier stått orört sedan sista kunden lämnade disken.

Plats på karta: 53
Tillgänglighet: Bilväg fram till affären.
Kontakt för visning: Hans Börjesson 070-262 28 32

Bostadsdelen i den gamla affären.
Originaldisken.
Ännu en butiksinteriör