Hällenäs vattendrivna sågverk

Sedan urminnes tider har människor bott vid vattendrag och sjöar. Man lärde sig tidigt att vatten som forsar har en enorm kraft. Vattenhjulet uppfanns för att tillvarata energin. Vid Hällesjöns utlopp finner du ett sågverk från 1800-talets mitt som ännu idag drivs av ett vattenhjul. Här har många plankor sågats, ursprungligen med en nickesåg, från 1902 med en cirkelsåg, på 1940-talet ersattes cirkelsågen med den sågbänk som finns idag och fortfarande används.

Plats på karta: 52
Tillgänglighet: Från mötesplatsen i Gunnarsjö, bil österut mot Fagered ca 11 km. Parkering höger sida vid vägvisare ”Unos Loge”. Ca 50 m promenad till sågverket.
För visning av sågen ring Uno Karlsson: 070-839 83 74