Fågeltornet

Fågeltornet vid sjön Fävrens norra del ligger på en av de mest artrika platserna i området. Det finns dokumenterade observationer av mer än 185 olika fågelarter genom åren. Morgon och förmiddag har tornet medljus.

Avstånden är långa så tubkikare rekommenderas. Strax före tornet finns en bänk och bord för picknick. Vid tornet finns en detaljerad informationstavla som beskriver fågellivet och även historien kring Stackenäs.

Länk till karta och/eller inbäddad karta?

Plats på karta: 5
Tillgänglighet: Bilväg till parkeringsplats. Från parkeringsplatsen är det ytterligare ca 500 meters promenad längs Kungsätersån fram till fågeltornet vid åns mynning ut i Fävren. Den sista delen av promenaden går på en spång. Besöksmålet är inte tillgänglighetsanpassat.
Källa: Marks fågelklubb. www.marksfagelklubb.se