Österbergs sten

På 1830-talet härjade den vida beryktade tjuven Österberg i bygderna. Han verkade i ett ganska stort område och besökte många socknar, bland annat Gunnarsjö där han hade en tjuvgömma under ett stort flyttblock i Torsebo skog. Österberg var traktens Robin Hood som stal från de rika och gav till de fattiga.

Tillgänglighet: Ok från markägare att framföra motorfordon på bilskogväg ca 1 km därefter till fots på stig. Motorfordon inte tillåtet på stig. Under betesperiod var noga med att stänga eventuella stängsel. Kontakt för guidning: Bertil Nilsson, tel. 070 – 658 91 26