Jättegryta

På vägen mot Horred, efter bron över Kungsätersån, finns ett påtagligt tecken på att inlandsisen härskat här för tusentals år sedan.

En stor sten har fastnat under isen, snurrat runt i smältvattnet och karvat ut en så kallad ”jättegryta” i berggrunden. Den har ett omfång av cirka 90 cm och samma djup. Om du är vidskeplig kan det locka att kasta ett mynt i grytan. Vem vet, det kanske ger god tur?

Länk till karta och/eller inbäddad karta?

Plats på karta: 3
Tillgänglighet: Strax efter bron, sväng höger in på väg. Parkera i vägrenen på höger sida. Passera stängsel och gå ca 50 meter in i hagen. Skylt med ”Jättegryta” markerar platsen.